Werkgroepen

europaplein3Werkgroep Europaplein

De werkgroep Europaplein is ontstaan vanuit het Dorpsplatform. Omwonenden wilden graag dat het plein verbeterd zou worden. Het resultaat mag er zijn! Hieronder het verhaal van een omwonende.

Europalaan/Renkum Centrum. 23 Juli 2015.
In 2009 is uit een bijeenkomst van Het Dorpsplatform Renkum-Heelsum, op verzoek van het platform, een Europaplein groep ontstaan die plannen zou moeten maken om het desolate stenige plein aan de Europalaan een vriendelijker en beter aanzien te geven. 
Deze groep heeft zich volledig ingezet om in samenspraak met de betrokken bevolking een goed plan op tafel te krijgen. Met ondersteuning van de wetenschapswinkel van de Wageningen Universiteit en 2 studenten landschapsarchitecten is met vele workshop’s en Renkumse inwoners een rapport ontstaan met plan ideeën. Het rapport met een marktwaarde van ca. € 35.000 is gratis aangeboden aan het Renkumse gemeentebestuur.
Hier werd bij aanbieding in januari 2011 enthousiast op gereageerd door B & W maar die gaf er helaas geen snel vervolg aan. Na veel aandringen kwam er eind 2011 het noodzakelijke vervolg maar is de raad er onzeker en niet daadkrachtig mee omgegaan, opnieuw vertraging dus.
De inmiddels toegewezen ambtelijke projectleider gaf echter zeer goed richting aan de inmiddels door de politiek gevraagde Renkum Centrum Commissie en mede door hem werd een provinciale subsidie van 200.000 euro voor het plein en 100.000 euro voor het Renkumse Centrum binnen gehaald.
Om deze gelden goed te besteden werd Landschapsarchitect Reesink geselecteerd om een definitief plan te maken. Hiervoor werden diverse inspreekavonden georganiseerd en ook een begeleidingscommissie van betrokken Renkumse inwoners gevormd. De inspreek avonden en de begeleidingscommissie hebben vele kritische opmerkingen maar nog meer goede ideeën opgeleverd die door Reesink geïmplementeerd werden voor zover dat mogelijk was.
Bij de inspreekavonden was een vertegenwoordiger van de ROEV altijd aanwezig en in de begeleidingscommissie had een bestuurslid zitting en bracht daar zeer veel in. Wel vertraagde de voorzitter van de ROEV, via zijn raadslidmaatschap, de voortgang van de plannenmakerij door achteraf politieke druk uit te oefenen. Nu wil de ROEV weer vertraging van uitvoering terwijl de goedgekeurde plannen al aanbesteed zijn. Ze gebruikt de media, die zich daar gewillig voor laat gebruiken, via de Gelderlander en De Stad Wageningen, om onrust te zaaien en beschuldigingen te uiten die de waarheid niet dekken. Het lijkt er op dat de Renkumse Oranje en Evenementen Vereniging niet zo geïnteresseerd is om de Renkumse inwoners zo snel mogelijk van het desolate plein af te helpen. Als ik hen was zou ik de evenementen niet eens meer op zo’n lelijk plein willen organiseren. Daar komt nog bij dat de gemeente de benodigde ruimte in alternatieve vorm aan biedt door voor de evenementen gebruik te mogen maken van het weggedeelte van de Europalaan zolang het vernieuwde plein niet volledig betreedbaar is.
europaplein2 europaplein3

Al met al een zeer onverkwikkelijke en teleurstellende situatie waar de vrijwilligers al vele jaren hun energie belangeloos in gestopt hebben. Het zou de ROEV en de media sieren als ze zich positief zouden opstellen en met alle betrokken partijen op normale wijze willen blijven communiceren. De media zou ik willen adviseren hoor en wederhoor te praktiseren om de echte waarheid te kunnen publiceren. Allen zouden zich moeten realiseren wat dit allemaal aan onnodige onrust veroorzaakt, extra kosten/moeite met zich mee brengt en demotiverend werkt op burgers met goede initiatieven.
Het zou kunnen zijn dat dit jaar met wat kleine ongemakken Koningsdag, 4/5 mei en de kermis op een nog niet 100% plein aan de Europalaan gevierd kunnen worden maar we er daar de rest van het jaar en volgende jaren met heel veel plezier van kunnen genieten, Renkum verrijkt is geworden en er nog meer burgerinitiatieven gelanceerd en gerealiseerd worden.
Op persoonlijke titel van een betrokken inwoner.

Agenda

5 juni vergadering

In Huis van Renkum
agenda volgt

 

15 mei 2018 Buurtwandeling
Heelsum wijk 9 en 10
plattegrond volgt

Adverteerders

Social media

Contact & informatie

Voor contact & informatie kunt u een bericht sturen naar:

 

info@renkumheelsum.nl

Ook adverteren op deze website? Vraag naar de mogelijkheden via info@renkumheelsum.nl