Gratis cursus besparen via internet. Lees hier meer. 

Kennismaken met schaken, speciaal voor kinderen, in de bibliotheek in Renkum. Lees hier meer. 

Taalhuis zoekt taalmaatjes. Iets voor jou? Lees hier verder. 

En dan binnen het dorpsplatform:

Belangrijk!!

Speciaal voor de meewandelaars van de buurtwandeling ten zuiden van de Meester van Damweg.  Er is tijdens de wandeling veel genoteerd. Fijn dat de gemeente weer meeliep. Zo zijn er onderweg al wat mogelijke oplossingen voor problemen besproken. Lees hier de opmerkingen in de actielijst. 
Speciaal voor de meewandelaars van de buurtwandeling Doornenkampseweg. 
We hebben de tijdens de wandeling gemaakte opmerkingen genoteerd. Hierbij de lijst.  Lees hier de opmerkingen.

BEKIJK OOK DE LAATSTE 10 BERICHTEN HIERONDER.

Dorpsplatform Renkum-Heelsum geeft bewoners de mogelijkheid om mee te denken en te werken aan hun woon- en leefomgeving. Het Dorpsplatform helpt zorgen voor een duurzame kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Meer weten over de leden en partners van het Dorpsplatform? Klik hier.

Buurtwandelingen
Als Dorpsplatform willen we graag weten wat er in uw omgeving leeft. Daarom zijn de dorpen in een  aantal “buurten” verdeeld. Per jaar worden minimaal drie  buurtwandelingen en –avonden georganiseerd. Meer weten over de wijkindeling? Klik hier. 

Vergaderingen
Er worden ook vergaderingen georganiseerd waarop, als één van de vaste agendapunten, informatie gegeven wordt over de verschillende instanties. Op de eerstvolgende platformvergadering worden de punten die tijdens de buurtwandeling en – avond zijn genoemd, besproken.

Volg ons ook op Facebook en Twitter!

Donateur worden?

Het Dorpsplatform zet zich in voor het verbeteren van onze woon- en leefomgeving. Om onze activiteiten uit te voeren, hebben we uw steun hard nodig.

Meldt u aan als donateur van het Dorpsplatform voor slechts € 5 per jaar (meer mag natuur ook). Dat kan via het contactformulier of door rechtstreeks een bedrag over te maken op rekening NL98 RBRB 0930 6691 34 t.n.v. Stichting Dorpsplatform RenkumHeelsum.