Binnenkort start een fototentoonstelling over markante bomen in het Heelsums Beekdal. De expositie is in de Beken in Renkum vanaf 28 januari. Lees via deze link meer erover.
Er is een mooie podcast gemaakt over het Renkumse Beekdal, de podcast heet Grondtonen. Het is het luisteren waard. Vind deze via de nieuwsberichten.
We hebben onze eerste vergadering van dit jaar gehouden. Er is weer doorgesproken hoe het staat met de onderwerpen waar we druk mee zijn: Voor de beweegtuin aan het Europaplein is het nog wachten op subsidies. De omgevingsdialoog bij Parenco is afgesloten, maar de geur blijft. We zoeken nog uit hoe we hiermee verder kunnen gaan. We zijn betrokken bij de klankbordgroep voor de nieuwbouw in het oude scholengebied aan de Bram Streeflandweg.  Er wordt nog bekeken welke buurtwandelingen we dit jaar gaan maken. Het verslag staat binnenkort op de site bij de vergaderingen.

 

Dorpsplatform Renkum-Heelsum geeft bewoners de mogelijkheid om mee te denken en te werken aan hun woon- en leefomgeving. Het Dorpsplatform helpt zorgen voor een duurzame kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Meer weten over de leden en partners van het Dorpsplatform? Klik hier.

Buurtwandelingen
Als Dorpsplatform willen we graag weten wat er in uw omgeving leeft. Daarom zijn de dorpen in een  aantal “buurten” verdeeld. Per jaar worden minimaal drie  buurtwandelingen en –avonden georganiseerd. Meer weten over de wijkindeling? Klik hier. 

Vergaderingen
Er worden ook vergaderingen georganiseerd waarop, als één van de vaste agendapunten, informatie gegeven wordt over de verschillende instanties. Op de eerstvolgende platformvergadering worden de punten die tijdens de buurtwandeling en – avond zijn genoemd, besproken.

Agenda

Volgende vergadering is 16 januari 2023

 

Volg ons ook op Facebook en Twitter!

Donateur worden?

Het Dorpsplatform zet zich in voor het verbeteren van onze woon- en leefomgeving. Om onze activiteiten uit te voeren, hebben we uw steun hard nodig.

Meldt u aan als donateur van het Dorpsplatform voor slechts € 5 per jaar (meer mag natuur ook). Dat kan via het contactformulier of door rechtstreeks een bedrag over te maken op rekening NL98 RBRB 0930 6691 34 t.n.v. Stichting Dorpsplatform RenkumHeelsum.