Op woensdag 28 augustus is er een openbare informatieavond over Zonneveld Doorwerthse Zonnehoeve. Iedereen is welkom. Lees hier meer over tijd en plaats. 

Er gaat gebouwd worden aan de Bram Streeflandweg. Veel omwonenden hebben meegedacht over voorwaarden en mogelijkheden. Het dorpsplatform heeft hieraan meegedaan in de klankbordgroep. Lees hier meer erover. Er wordt ook een nieuwsbrief bijgehouden door de gemeente.
Lees hier de nieuwsbrief: Ontwikkelingen Scholenstrip Bram Streeflandweg #1

Wandel je fit!! Lees hier hoe laagdrempelig je mee kan doen. Lees hier meer.

In de beweegtuin staat een spelletjestafel. Heb je zin om een bordspelletje te spelen, zoals schaken, dammen, mens-erger-je-niet? Ga langs bij het Huis van Renkum en haal de speelstukken op. Het bord is op de tafel te zien.  Veel speelplezier!

En dan binnen het dorpsplatform:

Op dinsdag 27 augustus is er een buurtwandeling gepland in de buurt westelijk van de Hogenkampseweg.

Op dinsdagavond 25 juni is er een uitgestelde buurtwandeling in de omgeving Doornenkampseweg/Heidesteinlaan gehouden. Van deze buurtwandeling is een actielijst gemaakt. Lees hier de actielijst. 24-06-25.actielijst buurtwandeling HeidesteinlaanDoornenkampseweg

Speciaal voor de meewandelaars van de buurtwandeling Nieuweweg/Beukenlaan:  Er is een aangepaste actielijst gemaakt, zodat de huidige stand van zaken te lezen is. . 24-04-16.actielijst buurtwandeling Nieuweweg

BEKIJK OOK DE LAATSTE 10 BERICHTEN HIERONDER.

Dorpsplatform Renkum-Heelsum geeft bewoners de mogelijkheid om mee te denken en te werken aan hun woon- en leefomgeving. Het Dorpsplatform helpt zorgen voor een duurzame kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Meer weten over de leden en partners van het Dorpsplatform? Klik hier.

Buurtwandelingen
Als Dorpsplatform willen we graag weten wat er in uw omgeving leeft. Daarom zijn de dorpen in een  aantal “buurten” verdeeld. Per jaar worden minimaal drie  buurtwandelingen en –avonden georganiseerd. Meer weten over de wijkindeling? Klik hier. 

Vergaderingen
Er worden ook vergaderingen georganiseerd waarop, als één van de vaste agendapunten, informatie gegeven wordt over de verschillende instanties. Op de eerstvolgende platformvergadering worden de punten die tijdens de buurtwandeling en – avond zijn genoemd, besproken.

Volg ons ook op Facebook en Twitter!

Donateur worden?

Het Dorpsplatform zet zich in voor het verbeteren van onze woon- en leefomgeving. Om onze activiteiten uit te voeren, hebben we uw steun hard nodig.

Meldt u aan als donateur van het Dorpsplatform voor slechts € 5 per jaar (meer mag natuur ook). Dat kan via het contactformulier of door rechtstreeks een bedrag over te maken op rekening NL98 RBRB 0930 6691 34 t.n.v. Stichting Dorpsplatform RenkumHeelsum.