Op 4 maart is er gewandeld door park Heidestein. Daar waren veel mensen aanwezig. Hier kan je er meer over lezen. 

Op maandagvond 3 april is er vanaf 19.30 uur een bijeenkomst van het Platform Erfgoed Renkum. Lees hier meer erover. 

Kunt u hulp gebruiken bij het invullen van uw belastingaangifte via de computer? Wilt u dat een expert meekijkt? Heeft u een vraag? De bibliotheek heeft een belastingcafé. Lees hier wanneer en waar. 

Er is een fototentoonstelling over markante bomen in het Heelsums Beekdal. De expositie is in de Beken in Renkum vanaf 28 januari. Lees hier meer erover.

Er is een mooie podcast gemaakt over het Renkumse Beekdal, de podcast heet Grondtonen. Het is het luisteren waard. Lees hier meer erover. 

En dan binnen het dorpsplatform:
Onze eerstvolgende buurtwandeling is op 17 april. Het is nog niet bekend waar we gaan wandelen. Heb je een verzoek? Mail het aan info@renkumheelsum.nl
De eerstvolgende vergadering is op 8 mei.

BEKIJK DE LAATSTE 10 BERICHTEN HIERONDER.

Dorpsplatform Renkum-Heelsum geeft bewoners de mogelijkheid om mee te denken en te werken aan hun woon- en leefomgeving. Het Dorpsplatform helpt zorgen voor een duurzame kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Meer weten over de leden en partners van het Dorpsplatform? Klik hier.

Buurtwandelingen
Als Dorpsplatform willen we graag weten wat er in uw omgeving leeft. Daarom zijn de dorpen in een  aantal “buurten” verdeeld. Per jaar worden minimaal drie  buurtwandelingen en –avonden georganiseerd. Meer weten over de wijkindeling? Klik hier. 

Vergaderingen
Er worden ook vergaderingen georganiseerd waarop, als één van de vaste agendapunten, informatie gegeven wordt over de verschillende instanties. Op de eerstvolgende platformvergadering worden de punten die tijdens de buurtwandeling en – avond zijn genoemd, besproken.

Agenda

Volgende vergadering is 16 januari 2023

 

Volg ons ook op Facebook en Twitter!

Donateur worden?

Het Dorpsplatform zet zich in voor het verbeteren van onze woon- en leefomgeving. Om onze activiteiten uit te voeren, hebben we uw steun hard nodig.

Meldt u aan als donateur van het Dorpsplatform voor slechts € 5 per jaar (meer mag natuur ook). Dat kan via het contactformulier of door rechtstreeks een bedrag over te maken op rekening NL98 RBRB 0930 6691 34 t.n.v. Stichting Dorpsplatform RenkumHeelsum.