Elke eerste zondag van de maand: vraag het de boswachter! Bij Planken Wambuis of in Ede. Lees hier meer. 

De beweegtuin op het Europaplein in Renkum is geopend op 17 mei, door Olga Commandeur en wethouder Marinka Mulder samen. Er waren veel mensen aanwezig. Lees hier meer. 

En dan binnen het dorpsplatform:

Belangrijk!! Speciaal voor de meewandelaars van de buurtwandeling 'aan de andere kant van de Bennekomseweg'. We hebben heel wat opmerkingen genoteerd tijdens de wandeling en daar heeft de gemeente op gereageerd. Lees hier de opmerkingen.

Op maandagavond 5 juni  vanaf 19.00 uur is er een buurtwandeling in de buurt van de Doornenkampseweg. Fijn als  u meeloopt.  Lees hier meer erover.
De eerstvolgende vergadering is op 28 augustus. 
Het jaarverslag over 2022 staat op de site. Dan kan je zien wat we in 2022 allemaal gedaan hebben. Lees het jaarverslag hier. 

BEKIJK OOK DE LAATSTE 10 BERICHTEN HIERONDER.

Dorpsplatform Renkum-Heelsum geeft bewoners de mogelijkheid om mee te denken en te werken aan hun woon- en leefomgeving. Het Dorpsplatform helpt zorgen voor een duurzame kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Meer weten over de leden en partners van het Dorpsplatform? Klik hier.

Buurtwandelingen
Als Dorpsplatform willen we graag weten wat er in uw omgeving leeft. Daarom zijn de dorpen in een  aantal “buurten” verdeeld. Per jaar worden minimaal drie  buurtwandelingen en –avonden georganiseerd. Meer weten over de wijkindeling? Klik hier. 

Vergaderingen
Er worden ook vergaderingen georganiseerd waarop, als één van de vaste agendapunten, informatie gegeven wordt over de verschillende instanties. Op de eerstvolgende platformvergadering worden de punten die tijdens de buurtwandeling en – avond zijn genoemd, besproken.

Volg ons ook op Facebook en Twitter!

Donateur worden?

Het Dorpsplatform zet zich in voor het verbeteren van onze woon- en leefomgeving. Om onze activiteiten uit te voeren, hebben we uw steun hard nodig.

Meldt u aan als donateur van het Dorpsplatform voor slechts € 5 per jaar (meer mag natuur ook). Dat kan via het contactformulier of door rechtstreeks een bedrag over te maken op rekening NL98 RBRB 0930 6691 34 t.n.v. Stichting Dorpsplatform RenkumHeelsum.