Leer robots programmeren. Lees hier meer. 

De bibliotheek kan u helpen met uw belastingaangifte. Lees hier meer.

Op woensdag 20 maart is er een lezing over weidevogels, in De Beken. Lees hier meer. 

In de beweegtuin staat een spelletjestafel. Heb je zin om een bordspelletje te spelen, zoals schaken, dammen, mens-erger-je-niet? Ga langs bij het Huis van Renkum en haal de speelstukken op. Het bord is op de tafel te zien.  Veel speelplezier!

Er komt een Folk concert in Heelsum op 14 april. Luuk Lenders gaat spelen. Lees hier meer.

En dan binnen het dorpsplatform:

De vergaderingen en buurtwandelingen zijn weer begonnen.  Daarnaast doen we mee aan andere bezigheden in de dorpen. Houd de website goed in de gaten, dan ben je van alles op de hoogte.

Op dinsdagavond 16 april wordt de eerste buurtwandeling van 2024 gehouden. Deze is in de omgeving Nieuweweg en Beukenlaan. Iedereen is van harte welkom. De wandeling start om 19,00 uur. op de hoek Nieuweweg/Dorpsstraat. Lees hier de uitnodiging.

Belangrijk!!

Speciaal voor de meewandelaars van de buurtwandeling ten zuiden van de Meester van Damweg.  Er is tijdens de wandeling veel genoteerd. Fijn dat de gemeente weer meeliep. Zo zijn er onderweg al wat mogelijke oplossingen voor problemen besproken. Lees hier de opmerkingen in de actielijst. 

BEKIJK OOK DE LAATSTE 10 BERICHTEN HIERONDER.

Dorpsplatform Renkum-Heelsum geeft bewoners de mogelijkheid om mee te denken en te werken aan hun woon- en leefomgeving. Het Dorpsplatform helpt zorgen voor een duurzame kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Meer weten over de leden en partners van het Dorpsplatform? Klik hier.

Buurtwandelingen
Als Dorpsplatform willen we graag weten wat er in uw omgeving leeft. Daarom zijn de dorpen in een  aantal “buurten” verdeeld. Per jaar worden minimaal drie  buurtwandelingen en –avonden georganiseerd. Meer weten over de wijkindeling? Klik hier. 

Vergaderingen
Er worden ook vergaderingen georganiseerd waarop, als één van de vaste agendapunten, informatie gegeven wordt over de verschillende instanties. Op de eerstvolgende platformvergadering worden de punten die tijdens de buurtwandeling en – avond zijn genoemd, besproken.

Volg ons ook op Facebook en Twitter!

Donateur worden?

Het Dorpsplatform zet zich in voor het verbeteren van onze woon- en leefomgeving. Om onze activiteiten uit te voeren, hebben we uw steun hard nodig.

Meldt u aan als donateur van het Dorpsplatform voor slechts € 5 per jaar (meer mag natuur ook). Dat kan via het contactformulier of door rechtstreeks een bedrag over te maken op rekening NL98 RBRB 0930 6691 34 t.n.v. Stichting Dorpsplatform RenkumHeelsum.