Er gaat gebouwd worden aan de Bram Streeflandweg. Veel omwonenden hebben meegedacht over voorwaarden en mogelijkheden. Het dorpsplatform heeft hieraan meegedaan in de klankbordgroep. Lees hier meer erover. Er wordt ook een nieuwsbrief bijgehouden door de gemeente.
Lees hier de nieuwsbrief: Ontwikkelingen Scholenstrip Bram Streeflandweg #1

Dauwtrappen met ontbijt!! En dat op hemelvaartsdag, een oude traditie. Wil je hier meer over weten? Lees het hier. 

Wandel je fit!! Lees hier hoe laagdrempelig je mee kan doen. Lees hier meer.

Van 1 mei tot en met 29 juni is er in de Zoomerij in Oosterbeek een expositie van de Camera Club van Oosterbeek over de Renkumse Molen. Lees hier meer. 

In de beweegtuin staat een spelletjestafel. Heb je zin om een bordspelletje te spelen, zoals schaken, dammen, mens-erger-je-niet? Ga langs bij het Huis van Renkum en haal de speelstukken op. Het bord is op de tafel te zien.  Veel speelplezier!

En dan binnen het dorpsplatform:

Op maandagavond 13 mei is er een vergadering van het dorpsplatform. De vergadering start om 20.00 uur in het Huis van Renkum. De vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is welkom om mee te praten. Lees hier de agenda. 24-05-13.agenda vergadering dorpsplatform RenkumHeelsum

Belangrijk!!

Speciaal voor de meewandelaars van de buurtwandeling Nieuweweg/Beukenlaan: Er zijn veel opmerkingen gemaakt tijdens de buurtwandeling. Bijgaand zie je een excelsheet met de opmerkingen  hierover. De lijst wordt ook besproken tijdens onze eerstvolgende vergadering, op maandagavond 13 mei vanaf 20.00 uur. Lees hier de actielijst. 24-04-16.actielijst buurtwandeling Nieuweweg

BEKIJK OOK DE LAATSTE 10 BERICHTEN HIERONDER.

Dorpsplatform Renkum-Heelsum geeft bewoners de mogelijkheid om mee te denken en te werken aan hun woon- en leefomgeving. Het Dorpsplatform helpt zorgen voor een duurzame kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Meer weten over de leden en partners van het Dorpsplatform? Klik hier.

Buurtwandelingen
Als Dorpsplatform willen we graag weten wat er in uw omgeving leeft. Daarom zijn de dorpen in een  aantal “buurten” verdeeld. Per jaar worden minimaal drie  buurtwandelingen en –avonden georganiseerd. Meer weten over de wijkindeling? Klik hier. 

Vergaderingen
Er worden ook vergaderingen georganiseerd waarop, als één van de vaste agendapunten, informatie gegeven wordt over de verschillende instanties. Op de eerstvolgende platformvergadering worden de punten die tijdens de buurtwandeling en – avond zijn genoemd, besproken.

Volg ons ook op Facebook en Twitter!

Donateur worden?

Het Dorpsplatform zet zich in voor het verbeteren van onze woon- en leefomgeving. Om onze activiteiten uit te voeren, hebben we uw steun hard nodig.

Meldt u aan als donateur van het Dorpsplatform voor slechts € 5 per jaar (meer mag natuur ook). Dat kan via het contactformulier of door rechtstreeks een bedrag over te maken op rekening NL98 RBRB 0930 6691 34 t.n.v. Stichting Dorpsplatform RenkumHeelsum.