Categorie: Gemeente nieuws

Nieuws van de Gemeente Renkum

Expositie over 10 jaar Renkumse MOlen in de Zoomerij Oosterbeek

Van woensdag 1 mei tot zaterdag 29 juni kun je in de Zoomerij Oosterbeek de nieuwe expositie van Camera Club Oosterbeek bezoeken. Om het 10-jarig bestaan van de gerestaureerde molen in Renkum te vieren, hebben de fotografen van de Camera Club verschillende ‘gezichtspunten’ gebruikt om de veelzijdigheid van de molen weer te geven.

 De naam van de expositie is: “Van akker tot bakker”, Renkumse molen 10 jaar in bedrijf. Negen clubleden kozen elk een onderwerp, zoals het maken van roggebrood, de handen aan het meel, de medewerkers of de molenaars aan het werk, de techniek van de molen of de lokale bakkerij. De verschillende onderwerpen zijn tijdens de expositie te zien.

De expositie is tijdens de openingstijden van de Zoomerij Oosterbeek gratis te bezoeken. De Zoomerij Oosterbeek is de nieuwe naam van de Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ. Het adres van de Zoomerij Oosterbeek is Generaal Urquhartlaan 1, 6861 GE Oosterbeek.

Digiplay: leer robots programmeren

Zelf leren programmeren? Doe dan mee met het programmeercircuit van Digiplay. Je leert programmeren met verschillende robotjes, van makkelijk tot heel uitdagend. Geschikt dus voor iedereen die (beter) wil leren programmeren. Ontdek hoe een micro:bit werkt, kom spelen met Cubetto of probeer Lego Spike!
In deze Digiplay-middag leren kinderen tussen 8 en 12 jaar hun eigen programmeer-skills ontwikkelen samen met een mediacoach.

Digiplay
‘Leer robots programmeren’ is onderdeel van een serie middagen voor kinderen van 8-12 jaar oud, waarin ze kennismaken met nieuwe media en nieuwe technieken door er zélf mee aan de slag te gaan. Een spel ontwerpen met virtual reality, een robot programmeren, een filmpje maken met greenscreen of zelf een game bouwen, bijvoorbeeld. Iedere keer is er een ander thema of onderwerp.
Met de Digiplay-activiteiten worden kinderen uitgedaagd om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. Creatief denken, problemen oplossen, samenwerken, computational thinking en informatie vinden en verwerken. In plaats van consumeren, gaan ze próduceren.

Waar en wanneer?
Maandag 25 maart 15.30 – 17.00 uur in de Zoomerij Oosterbeek
Dinsdag 26 maart 15.30 – 17.00 uur in de Zoomerij Renkum

Meer informatie en aanmelden via www.dezoomerij.nl/agenda
Deelnemen aan Digiplay kost € 2,50 per keer.

Woon je te groot en wil je je woning wel splitsen? Op 26 februari hoor je hier meer over

Maandagavond 26 februari aanstaande organiseert de gemeente een informatieavond over woningsplitsen. Woningsplitsen is een ideale oplossing als een inwoner wil blijven wonen in de vertrouwde omgeving, maar met de hoeveelheid ruimte die past bij de huidige leefsituatie. Met gemiddeld 53 m2 woonoppervlakte per persoon wonen wij in Nederland ruim. Terwijl een huis kopen voor veel (jonge) kopers bijna onmogelijk is. Het splitsen van uw woning of kavel biedt wellicht de mogelijkheden om familie/vrienden van passende woonruimte te voorzien. En zij zouden op hun beurt (in de toekomst) eventuele zorgtaken op zich kunnen nemen. Maar het (ver)bouwen van een woning kost ook geld en er zijn vergunningen nodig. Kortom:

De volgende vragen staan centraal tijdens de avond:

Wat komt er allemaal kijken bij het splitsen van een woning of kavel? En wat zijn de voor- en nadelen van?
Om die vragen te beantwoorden organiseren de gemeente Renkum, samen met BLG Wonen en Platform31 deze informatieavond over woning- en kavelsplitsen.

In de plenaire opening door onder andere wethouder Daniëlle van Bentem leggen we uit waarom we dit thema als gemeente belangrijk vinden. Vervolgens is er een informatiemarkt, waar men langs kraampjes kan lopen van verschillende experts. Zij vertellen wat er bij woningsplitsen komt kijken. Zo is er een medewerker van de gemeente die vertelt over de (vergunnings)aanvraag. Een architect legt uit wat er bij de verbouwing komt kijken en hoe u tegelijk de woning kunt verduurzamen. En een financieel adviseur geeft inzicht in de aanpak van de financiering. Ook zullen er ervaringsdeskundigen aanwezig zijn die hun ervaringen delen.

De avond vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis, Generaal Urquhartlaan 4 te Oosterbeek.

De inloop voor de avond is vanaf 19:00, het programma begint om 19:30 uur. Na het plenaire programma (tot ongeveer 20:00) is er de gelegenheid om informatie op te halen op de informatiemarkt. Dit duurt tot ongeveer 21:00 uiterlijk.

Aanmelden voor de avond kan via aanmelden@renkum.nl. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Joep Geurinkj.geurink@renkum.nl.

Plastic rapen en wandelen: wethouder Marinka Mulder opent plandelpunt in Bibliotheek Renkum

Door heel Nederland komen er steeds meer plandelpunten. Hier kan je een grijpstok en een afvalzak ophalen om zwerfafval in jouw buurt of wijk aan te pakken. Op vrijdag 27 oktober opent er een nieuw plandelpunt in de Bibliotheek Renkum. Wethouder Marinka Mulder van de gemeente Renkum zal het plandelpunt officieel openen om 15:30 uur.
Naast de feestelijke opening, vertelt Anton Damen “de Plandelman” over het statiegeldeffect. Daarna is iedereen welkom om samen aan de slag te gaan met de grijpstokken en afvalzakken, op zoek naar flesjes en blikjes met statiegeld erop.

Plandelbijeenkomsten Renkum
De Bibliotheek Renkum organiseert in najaar ‘23 en voorjaar ’24 een aantal plandelbijeenkomsten onder leiding van de Plandelman. Steeds met een ander thema. Leuk en leerzaam voor jong en oud! De Plandelman is de natuurlijke vijand van plastic zwerfafval en andere troep die niet op straat of de natuur hoort. Optimistischer dan Superman, eigenwijzer dan Batman en groener dan de Hulk. Zonder een bestraffend vingertje, wél met een duimpje omhoog. Zijn missie: laten zien dat er in ons allemaal een opruimheld schuilt. In de eigen straat, in het park, op het schoolplein of in het bos.

Veel bekijks bij de opening van de beweegtuin

Er kwamen op 17 mei veel mensen naar het Europaplein voor de opening van de beweegtuin. En waarschijnlijk hielp het dat Olga Commandeur, bekend van Nederland in beweging op de televisie de opening kwam verrichten, samen met wethouder Marinka Mulder.
Direct begon Olga al dat iedereen mee moest doen met een work out. Nou, dat was nog best lastig. Eerst staan als een oud persoon en daarna de spieren spannen en rechtop staan. Daarna nog stappen, opzij naar voren en opzij en ondertussen met je armen zwaaien. Iedereen deed mee. Wij hopen dat het erg vol wordt bij de toestellen. Het is echt leuk om gewoon tussendoor even wat te bewegen. Hieronder nog wat foto’s.

Gooi het OV niet onder de bus

Op 15 maart zijn er provinciale statenverkiezingen. Eén van de taken van de Provincie is goed openbaar vervoer. Omdat dit onder druk staat is er op donderdag 9 maart een Renkumse OV-bijeenkomst. Daar kan iedereen die dat wil in gesprek met kandidaat-statenleden.

Het openbaar vervoer is belangrijk voor ons allemaal. Of het nou gaat om werk, school, ontmoeting en het bereiken van gezondheidszorg en voorzieningen. Juist in onze dorpen zijn veel inwoners afhankelijk van de bus. Daarom organiseren we dat kandidaat-statenleden in gesprek kunnen met inwoners. Wij laten hen horen hoe belangrijk goed openbaar vervoer is en de statenleden kunnen hun standpunten toelichten”

De OV-bijeenkomst vindt plaats op donderdag 9 maart van 09:00 uur tot 11:00 uur op het bordes van het gemeentehuis te Oosterbeek (naast de weekmarkt). Alle politieke partijen zijn uitgenodigd. Aanmelden is niet nodig, de bijeenkomst is gratis.

Landgoederen en buitenplaatsen – Glinsterend in het groen

De gemeente Renkum heeft een visie ‘landgoederen en buitenplaatsen’  Glinsterend in het groen vastgesteld. Daarin staat dat Park Heidestein een opknapbeurt nodig heeft. De ‘Stichting Buitens van Renkum’ heeft het initiatief genomen om in samenspraak met bewoners en gebruikers van het park te bekijken wat er aan verbeteringen wenselijk zijn.

De buitenplaats Heidestein werd ruim twee eeuwen terug gesticht. Van het oorspronkelijke buiten zijn de villa met uitzicht op het dal van de Heelsumse Beek en de tuin nog intact. Van het na de Tweede Wereldoorlog door de gemeente Renkum aangekochte terrein resteert nog een derde deel: Park Heidestein. Het openbare park omvat een wandelbos, een kinderboerderij en een speelveld. De kinderboerderij, die dreigde te worden opgeheven, lijkt te zijn gered.

Buitens van Renkum en de initiatiefnemers voor behoud van de kinderboerderij zijn achter de schermen al in goed overleg. Want samen staan we sterker!

Op 10 maart komt o.l.v. landschapsarchitect Rob Aben aan de orde:
- Kennismaking initiatiefnemers
- Hoe wordt het park nu gebruikt
- Klimaatbestendigheid van het park
- Biodiversiteit
- De kinderboerderij
- Ingangen van het park
- Sport- en spelvoorzieningen
- De moestuin

Later dit jaar nodigen we u uit om de verbeteringsvoorstellen voor het park met u door te spreken.

STICHTING BUITENS VAN RENKUM
Contactpersoon: Connie Ettema, parkheidestein @gmail.com