Categorie: Gemeente nieuws

Nieuws van de Gemeente Renkum

Plastic rapen en wandelen: wethouder Marinka Mulder opent plandelpunt in Bibliotheek Renkum

Door heel Nederland komen er steeds meer plandelpunten. Hier kan je een grijpstok en een afvalzak ophalen om zwerfafval in jouw buurt of wijk aan te pakken. Op vrijdag 27 oktober opent er een nieuw plandelpunt in de Bibliotheek Renkum. Wethouder Marinka Mulder van de gemeente Renkum zal het plandelpunt officieel openen om 15:30 uur.
Naast de feestelijke opening, vertelt Anton Damen “de Plandelman” over het statiegeldeffect. Daarna is iedereen welkom om samen aan de slag te gaan met de grijpstokken en afvalzakken, op zoek naar flesjes en blikjes met statiegeld erop.

Plandelbijeenkomsten Renkum
De Bibliotheek Renkum organiseert in najaar ‘23 en voorjaar ’24 een aantal plandelbijeenkomsten onder leiding van de Plandelman. Steeds met een ander thema. Leuk en leerzaam voor jong en oud! De Plandelman is de natuurlijke vijand van plastic zwerfafval en andere troep die niet op straat of de natuur hoort. Optimistischer dan Superman, eigenwijzer dan Batman en groener dan de Hulk. Zonder een bestraffend vingertje, wél met een duimpje omhoog. Zijn missie: laten zien dat er in ons allemaal een opruimheld schuilt. In de eigen straat, in het park, op het schoolplein of in het bos.

Veel bekijks bij de opening van de beweegtuin

Er kwamen op 17 mei veel mensen naar het Europaplein voor de opening van de beweegtuin. En waarschijnlijk hielp het dat Olga Commandeur, bekend van Nederland in beweging op de televisie de opening kwam verrichten, samen met wethouder Marinka Mulder.
Direct begon Olga al dat iedereen mee moest doen met een work out. Nou, dat was nog best lastig. Eerst staan als een oud persoon en daarna de spieren spannen en rechtop staan. Daarna nog stappen, opzij naar voren en opzij en ondertussen met je armen zwaaien. Iedereen deed mee. Wij hopen dat het erg vol wordt bij de toestellen. Het is echt leuk om gewoon tussendoor even wat te bewegen. Hieronder nog wat foto’s.

Gooi het OV niet onder de bus

Op 15 maart zijn er provinciale statenverkiezingen. Eén van de taken van de Provincie is goed openbaar vervoer. Omdat dit onder druk staat is er op donderdag 9 maart een Renkumse OV-bijeenkomst. Daar kan iedereen die dat wil in gesprek met kandidaat-statenleden.

Het openbaar vervoer is belangrijk voor ons allemaal. Of het nou gaat om werk, school, ontmoeting en het bereiken van gezondheidszorg en voorzieningen. Juist in onze dorpen zijn veel inwoners afhankelijk van de bus. Daarom organiseren we dat kandidaat-statenleden in gesprek kunnen met inwoners. Wij laten hen horen hoe belangrijk goed openbaar vervoer is en de statenleden kunnen hun standpunten toelichten”

De OV-bijeenkomst vindt plaats op donderdag 9 maart van 09:00 uur tot 11:00 uur op het bordes van het gemeentehuis te Oosterbeek (naast de weekmarkt). Alle politieke partijen zijn uitgenodigd. Aanmelden is niet nodig, de bijeenkomst is gratis.

Landgoederen en buitenplaatsen – Glinsterend in het groen

De gemeente Renkum heeft een visie ‘landgoederen en buitenplaatsen’  Glinsterend in het groen vastgesteld. Daarin staat dat Park Heidestein een opknapbeurt nodig heeft. De ‘Stichting Buitens van Renkum’ heeft het initiatief genomen om in samenspraak met bewoners en gebruikers van het park te bekijken wat er aan verbeteringen wenselijk zijn.

De buitenplaats Heidestein werd ruim twee eeuwen terug gesticht. Van het oorspronkelijke buiten zijn de villa met uitzicht op het dal van de Heelsumse Beek en de tuin nog intact. Van het na de Tweede Wereldoorlog door de gemeente Renkum aangekochte terrein resteert nog een derde deel: Park Heidestein. Het openbare park omvat een wandelbos, een kinderboerderij en een speelveld. De kinderboerderij, die dreigde te worden opgeheven, lijkt te zijn gered.

Buitens van Renkum en de initiatiefnemers voor behoud van de kinderboerderij zijn achter de schermen al in goed overleg. Want samen staan we sterker!

Op 10 maart komt o.l.v. landschapsarchitect Rob Aben aan de orde:
- Kennismaking initiatiefnemers
- Hoe wordt het park nu gebruikt
- Klimaatbestendigheid van het park
- Biodiversiteit
- De kinderboerderij
- Ingangen van het park
- Sport- en spelvoorzieningen
- De moestuin

Later dit jaar nodigen we u uit om de verbeteringsvoorstellen voor het park met u door te spreken.

STICHTING BUITENS VAN RENKUM
Contactpersoon: Connie Ettema, parkheidestein @gmail.com