Categorie: Het Dorpsplatform

Veel bekijks bij de opening van de beweegtuin

Er kwamen op 17 mei veel mensen naar het Europaplein voor de opening van de beweegtuin. En waarschijnlijk hielp het dat Olga Commandeur, bekend van Nederland in beweging op de televisie de opening kwam verrichten, samen met wethouder Marinka Mulder.
Direct begon Olga al dat iedereen mee moest doen met een work out. Nou, dat was nog best lastig. Eerst staan als een oud persoon en daarna de spieren spannen en rechtop staan. Daarna nog stappen, opzij naar voren en opzij en ondertussen met je armen zwaaien. Iedereen deed mee. Wij hopen dat het erg vol wordt bij de toestellen. Het is echt leuk om gewoon tussendoor even wat te bewegen. Hieronder nog wat foto’s.

Belangrijk!! Aan de deelnemers aan de buurtwandeling ‘aan de andere kant van de Bennekomseweg’

Wij als dorpsplatform hebben samen met een aantal buurtbewoners gewandeld tijdens de wandeling ‘aan de andere kant van de Bennekomseweg’. We hebben daarbij aantekeningen gemaakt van de opmerkingen die gemaakt zijn en deze verwerkt in een actielijst. Hierop heeft de gemeente gereageerd. Hierbij de reactie.

 1. De gaten in het wegdek aan de Carel Beukerhof: De Carel Beukerhof is particulierterrein, in bezit van de Vereniging van Eigenaren. De gemeente kan hier dus niets aan doen. Dat geldt ook voor het hekje aan de andere kant van de Carel Beukerhof. Ook dat hoort bij het eigen gebied.
 2. Bij het parkeerterrein naast de voetbalvelden loopt een fietspad. In de bocht waarin het fietspad langs de weg komt, is het zicht slecht op mogelijk verkeer. Het staat op de planning om aangepakt te worden, maar dat kan nog wel even duren.
 3. Bij kapwerkzaamheden in het bos wordt inderdaad rekening gehouden met de dassenburcht. Dat is ook verplicht.
 4. De slecht te lezen straatnaamborden worden in de zomer schoongemaakt.
 5. De Dopheidelaan, die erg hobbelig is geworden door boomwortels onder andere,  wordt opnieuw bestraat, dat staat al ingepland.
 6. Er zijn geen trottoirs richting de rotonde aan de Bennekomseweg/Utrechtseweg, maar daar is ook geen ruimte voor, dus die kunnen er ook niet komen.
 7. Het parkeervak aan de Klein Zwitserlandweg 4, waar stenen en trottoirband van de gemeente ligt: het straatwerk wordt aangepast, alles gaat open voor leidingwerk en kabels.
 8. De hele wijk is een groene wijk. Het verzoek aan de gemeente was om beter te letten op de afscheidingen waarvan de afspraak was om die groen te hebben. De gemeente geeft aan dat niet voor iedere boom een kapvergunning nodig is. Men is vrij om te kappen bij soorten die geen kapvergunning nodig hebben.
 9. Het vele overhangende groen dat wandelaars in de weg staat, is doorgegeven aan de handhavers.
 10. Tenslotte het lastigste punt: er wordt op verschillende wegen te hard gereden. Hierop heeft de afdeling verkeer een mail gestuurd naar het dorpsplatvorm. De tekst is de volgende:

  Wij hebben begrepen dat er n.a.v. de buurtwandeling  opmerkingen zijn gekomen over de snelheid op de Dopheidelaan, Ginkelseweg en Klein Zwitserlandlaan in Heelsum. Wij betreuren het om te horen dat niet alle weggebruikers zich aan de toegestane maximumsnelheid van 30km/h houden. Wij gaan ervan uit dat u  op de hoogte bent dat er in de buurt ten noorden van de Bennekomseweg sinds vorig jaar een 30km/h zone geldt. Dit is gedaan om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten in deze buurt. Hierbij is de weginrichting niet aangepast naar een 30km/h zone. Dit vanwege financiële beperkingen. Dit is hedendaags nog steeds het geval. Pas bij een toekomstige wegreconstructie kan de weginrichting hierop worden aangepast.
  V85
  Binnen de gemeente maken wij gebruik van datamodellen waaruit wij een indicatie krijgen hoe hard er wordt gereden op bepaalde wegen. De V85 is een van deze indicatoren. De V85 geeft de snelheid aan waar 85% van de bestuurders onder zit. De overige 15% worden beschouwd als excessen.
  De V85 laat op de Dopheidelaan en Ginkelseweg een kleine afwijking zien ten opzichte van de maximum toegestane snelheid (30km/h). Om goed in beeld te krijgen wat de werkelijke snelheden zijn en weggebruikers bewust te maken van hun snelheid gaan wij op deze wegen snelheidsdisplays ophangen. Voorlopig laten wij dit op de Klein Zwitserlandlaan achterwege, de V85 ligt hier namelijk onder de maximumsnelheid.
  30km/h stickers
  Verder wil ik u meegeven dat wij binnen de gemeente de beschikking hebben over 30km/h stickers. Deze zouden bewoners van deze buurt kunnen gebruiken als herinnering van de maximumsnelheid. Normaliter worden deze op de vuilcontainers van de bewoners geplakt. Deze stickers mogen niet op gemeentelijke eigendommen geplakt worden. Mocht u hier gebruik van willen maken dan horen wij dat graag.

  Mocht u nog opmerkingen hebben hierover, dan kunt u die sturen naar info@renkumheelsum.nl

Buurtwandeling bij de Doornenkampseweg op 5 juni vanaf 19.00 uur

Op 5 juni maken we met het dorpsplatform RenkumHeelsum een buurtwandeling bij de Doornenkampseweg. We starten om 19.00 uur op de hoek van de Doornenkampseweg met de Bennekomseweg. Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen. We hopen te horen wat goed is in de buurt, wat minder goed is, of wat echt storend is. Er wordt een verslag je en actielijst van gemaakt. Graag tot 5 juni. Hieronder ziet u de route.

Uitnodiging voor wandeling en presentatie landschapsplan park Heidestein

Stichting Buitens van Renkum is al enige tijd samen met bewoners en direct betrokkenen bezig met het zoeken naar verbeteringen voor het huidige park Heidestein. Zij willen met gebruikers van het park en omwonenden over het plan praten. In het conceptplan liggen de hoofdlijnen vast, maar er kan nog van gesproken worden over deelgebieden en uitwerkingen. Samen met u willen zij zorgen voor een goed plan met als resultaat dat na de kinderboerderij ook het park mooi opgeknapt wordt!

De presentatie wordt gekoppeld aan een wandeling door het park, dit doen zij samen met ons, het dorpsplatform. Op een aantal plekken van het park wordt nadere toelichting gegeven.
De wandeling is op zaterdag 4 maart en start om 13.30 uur bij de kinderboerderij. U heeft u niet op te geven om mee te wandelen. 

Na de wandeling volgt er een presentatie van het landschapsplan en kunt u uw reactie hierop geven.
Deze informatiebijeenkomst vindt ook plaats op zaterdag 4 maart van 15.00 uur in Buurth, Bart Crumstraat 18. U hoeft u niet tevoren aan te melden om erbij te zijn. 

Vergadering 7 november 2022

Vergadering 7 november 2022

Vergadering van het Dorpsplatform

Maandag 7 november 20.00 uur, Huis van Renkum - Europalaan 11 Renkum

Koffie klaar 19.45 uur

 

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vaststellen verslag vergadering van 12 september 2022
 4. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken
 5. Voorstel vergaderingen/buurtwandelingen 2023
 6. Rondje werkgroepen
  - Parenco
  - Europaplein
  - Bram Streefand
 7. Terugblik buurtwandeling Bergerhof
 8. Terugblik markt WEGWIJS
 9. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 10. Sluiting.

 

Binnengekomen/verstuurde stukken:

- Zienswijze op het conceptbestemmingsplan “Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022”

 

Bijlagen:

- Conceptverslag vergadering 12 september 2022

- Conceptschema vergaderingen en wandelingen 2023

- Lijst acties wandeling Bergerhof

- Terugblik en toekomst WEGWIJS

Het Dorpsplatform heeft een nieuwe voorzitter: Sjanet Treep.

Wij zijn terug!

Na alle lockdowns en beperkingen vanwege corona vinden we het hoog tijd om de werkzaamheden weer op te pakken. Wij hebben gezamenlijk besloten dat het nu tijd is om de activiteiten weer op te starten. In de tussentijd is er nagedacht over een wat andere werkwijze.

We gaan voortaan meer werk in werkgroepen uitvoeren. In de vergaderingen wordt hiervan verslag gedaan. Wij denken dat het dan helderder wordt voor iedereen wat we eigenlijk doen.

Het Dorpsplatform gaat verder met met een nieuwe voorzitter: Sjanet Treep.

De vorige voorzitter heeft na 13 jaar aangegeven geen voorzitter meer te willen zijn, maar hij blijft als gewoon lid van het Dorpsplatform.

We kunnen dus gebruik blijven maken van zijn kennis en contacten.

Vanaf nu zijn er weer vergaderingen en buurtwandelingen. Voor de data kunt u doorklikken naar de pagina van de vergaderingen en die van de wandelingen. Wij zien u graag of horen van u als er iets bijzonders aan de hand is in uw wijk.