Wij als dorpsplatform hebben samen met een aantal buurtbewoners gewandeld tijdens de wandeling ‘aan de andere kant van de Bennekomseweg’. We hebben daarbij aantekeningen gemaakt van de opmerkingen die gemaakt zijn en deze verwerkt in een actielijst. Hierop heeft de gemeente gereageerd. Hierbij de reactie.

 1. De gaten in het wegdek aan de Carel Beukerhof: De Carel Beukerhof is particulierterrein, in bezit van de Vereniging van Eigenaren. De gemeente kan hier dus niets aan doen. Dat geldt ook voor het hekje aan de andere kant van de Carel Beukerhof. Ook dat hoort bij het eigen gebied.
 2. Bij het parkeerterrein naast de voetbalvelden loopt een fietspad. In de bocht waarin het fietspad langs de weg komt, is het zicht slecht op mogelijk verkeer. Het staat op de planning om aangepakt te worden, maar dat kan nog wel even duren.
 3. Bij kapwerkzaamheden in het bos wordt inderdaad rekening gehouden met de dassenburcht. Dat is ook verplicht.
 4. De slecht te lezen straatnaamborden worden in de zomer schoongemaakt.
 5. De Dopheidelaan, die erg hobbelig is geworden door boomwortels onder andere,  wordt opnieuw bestraat, dat staat al ingepland.
 6. Er zijn geen trottoirs richting de rotonde aan de Bennekomseweg/Utrechtseweg, maar daar is ook geen ruimte voor, dus die kunnen er ook niet komen.
 7. Het parkeervak aan de Klein Zwitserlandweg 4, waar stenen en trottoirband van de gemeente ligt: het straatwerk wordt aangepast, alles gaat open voor leidingwerk en kabels.
 8. De hele wijk is een groene wijk. Het verzoek aan de gemeente was om beter te letten op de afscheidingen waarvan de afspraak was om die groen te hebben. De gemeente geeft aan dat niet voor iedere boom een kapvergunning nodig is. Men is vrij om te kappen bij soorten die geen kapvergunning nodig hebben.
 9. Het vele overhangende groen dat wandelaars in de weg staat, is doorgegeven aan de handhavers.
 10. Tenslotte het lastigste punt: er wordt op verschillende wegen te hard gereden. Hierop heeft de afdeling verkeer een mail gestuurd naar het dorpsplatvorm. De tekst is de volgende:

  Wij hebben begrepen dat er n.a.v. de buurtwandeling  opmerkingen zijn gekomen over de snelheid op de Dopheidelaan, Ginkelseweg en Klein Zwitserlandlaan in Heelsum. Wij betreuren het om te horen dat niet alle weggebruikers zich aan de toegestane maximumsnelheid van 30km/h houden. Wij gaan ervan uit dat u  op de hoogte bent dat er in de buurt ten noorden van de Bennekomseweg sinds vorig jaar een 30km/h zone geldt. Dit is gedaan om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten in deze buurt. Hierbij is de weginrichting niet aangepast naar een 30km/h zone. Dit vanwege financiële beperkingen. Dit is hedendaags nog steeds het geval. Pas bij een toekomstige wegreconstructie kan de weginrichting hierop worden aangepast.
  V85
  Binnen de gemeente maken wij gebruik van datamodellen waaruit wij een indicatie krijgen hoe hard er wordt gereden op bepaalde wegen. De V85 is een van deze indicatoren. De V85 geeft de snelheid aan waar 85% van de bestuurders onder zit. De overige 15% worden beschouwd als excessen.
  De V85 laat op de Dopheidelaan en Ginkelseweg een kleine afwijking zien ten opzichte van de maximum toegestane snelheid (30km/h). Om goed in beeld te krijgen wat de werkelijke snelheden zijn en weggebruikers bewust te maken van hun snelheid gaan wij op deze wegen snelheidsdisplays ophangen. Voorlopig laten wij dit op de Klein Zwitserlandlaan achterwege, de V85 ligt hier namelijk onder de maximumsnelheid.
  30km/h stickers
  Verder wil ik u meegeven dat wij binnen de gemeente de beschikking hebben over 30km/h stickers. Deze zouden bewoners van deze buurt kunnen gebruiken als herinnering van de maximumsnelheid. Normaliter worden deze op de vuilcontainers van de bewoners geplakt. Deze stickers mogen niet op gemeentelijke eigendommen geplakt worden. Mocht u hier gebruik van willen maken dan horen wij dat graag.

  Mocht u nog opmerkingen hebben hierover, dan kunt u die sturen naar info@renkumheelsum.nl