Na de fusie van de Albert Schweitzerschool en Jac. P. Thijsseschool, krijgt het voormalig schoolgebouw van de Albert Schweitzerschool een andere functie. We houden u graag op de hoogte van de toekomstige plannen en het vervolg. Daarom nodigen we u uit voor de inloopavond op 26 september 2023, vanaf 17.00 tot 19.00 uur in de Albert Schweitzerschool.
Situatie nu en in de toekomst
Op dit moment geeft het gebouw tijdelijk onderdak aan welzijnsorganisaties, zoals Huis van Renkum en Renkum voor Elkaar. Daarnaast maken Oekraïense scholieren, de Rivakids en de muziekharmonie gebruik van de leslokalen. Door de recente brand en de schade die daarbij ontstond, willen we snel van start met de ontwikkeling van het terrein en zijn we begonnen om plannen te maken voor de Goudsbloemstraat 2.
Om de haalbaarheid voor de toekomstige plannen op deze locatie te bepalen zijn er in de tussentijd: ruimtelijke, milieutechnische, natuurlijke en
financiële onderzoeken uitgevoerd. Ook is er gewerkt aan een ontwikkeling die kan rekenen op draagvlak vanuit de omgeving. Hiervoor zijn wij samen met een groep enthousiaste bewoners gestart met het invulling geven aan de ruimtelijke kaders voor het toekomstig gebied. Het dorpsplatform RenkumHeelsum heeft hieraan meegewerkt.
Resultaten klankbordgroep
Op 11 mei 2023 is tijdens de eerste bewonersavond gestart met het participatieproces voor de herontwikkelingslocatie van de Albert Schweitzerschool. Tijdens deze avond zijn de eerste behoeften, wensen en zorgen in beeld gebracht voor de toekomstige ontwikkeling op deze locatie. Om tot een gedragen plan te komen hebben we het participatietraject voortgezet met een selecte groep omwonenden. Deze selecte groep dient als klankbordgroep voor de overige buurtbewoners. De klankbordgroep heeft met deze rol invulling gegeven aan de ruimtelijke kaders voor de toekomstige ontwikkeling op de locatie van de Albert Schweitzerschool. We nodigen u uit om de resultaten te komen bekijken tijdens de inloopavond op 26 september 2023.

Doel inloopavond
Het doel is u te informeren over het resultaat van de toekomstige plannen en u op de hoogte te stellen van het vervolg. Daarbij kunt u denken aan besluitvorming door de gemeenteraad en over de procedure om te komen tot een ontwikkeling. De procedure houdt in dat marktpartijen
(ontwikkelaars) zich kunnen inschrijven om de locatie te gaan ontwikkelen.
Heeft u nog vragen? Bel dan met ons Servicepunt op (026) 33 48 111 of gebruik bovenstaand emailadres. Wij zien u graag daar!
Met vriendelijke groet,
J. (Jaap) van den Langenberg
Projectleider ‘ontwikkellocatie Albert Schweitzerschool’
Gemeente Renkum