Zoals velen al weten, zijn er vergevorderde plannen voor woningbouw op de zogeheten scholenstrip aan de Bram Streeflandweg. Er is vanaf het begin dat er besloten was om daar woningbouw te plaatsen, een oproep gedaan om mee te denken over voorwaarden en mogelijkheden. Ook het dorpsplatform was vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Er zijn verschillende sessies gehouden en er zijn flinke discussies gevoerd maar uiteindelijk lag er een voorstel waar iedereen zich in kon vinden. Daarna zijn bouwers uitgenodigd om in te schrijven. Dat proces is aan de gemeente, maar een aantal mensen uit de klankbordgroep mag meedoen om aan de bouwers duidelijk te maken waarom bepaalde voorwaarden belangrijk zijn. Er is ook een digitale nieuwsbrief over het traject. Via deze link kunt u deze nieuwsbrief lezen.