De lokale energiecoöperatie ValleiEnergie en de ontwikkelaar Novar willen een zonne-energiesysteem ontwikkelen op een deel van de Doorwerthse Hoeve. We hebben een eerste versie van ons plan begin dit jaar ingediend bij de gemeente Renkum, die ons toestemming heeft gegeven om een vergunning aan te gaan vragen. Daar zijn we nu druk mee.

Sinds november vorig jaar zijn we in gesprek met de direct omwonenden en met belangen organisaties zoals o.a. het dorpsplatform Renkum/Heelsum. Het dorpsplatform gaf aan groot belang te hechten aan eerlijke informatie over het project waarin ruimte is zowel de voordelen als de nadelen van het project. We hebben met het dorpsplatform afgesproken om samen twee openbare bijeenkomsten te organiseren. De eerste zal vooral informatief zijn, in de tweede bijeenkomst willen we ook ruimte geven voor discussie.

Datum: woensdag 28 augustus
Plaats: Doelum, de gymzaal
Tijd: van 19.30 – 21.30 uur
Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30uur.