De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland met veel unieke planten en dieren. Deze variatie in plant- en diersoorten is belangrijk. De Veluwe is het groene hart van Nederland. Het is het grootste Natura 2000-gebied op land in Noord West Europa.

De Veluwe is in alle seizoenen aantrekkelijk om er te wonen, werken en recreëren, maar de natuur heeft zwaar te lijden onder te veel stikstofneerslag, verdroging en recreatie.

Wij willen die waardevolle natuur herstellen en versterken. Ook het Rijk heeft instandhoudingsdoelen voor de beschermde plant- en diersoorten op de Veluwe gesteld. In deze factsheet vertellen we hoe we, samen met grond–eigenaren, terreinbeherende organisaties, gemeenten en waterschappen werken aan het herstel van de natuur en biodiversiteit op de Veluwe.

Dat doen we ook in onze tweemaandelijkse nieuwsbrief Natuurherstel op de Veluwe. Mocht u die willen ontvangen, dan kunt u zich hier aanmelden.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het ontwerp recreatiezoneringsplan op 15 februari 2022 vastgesteld. Het is de bedoeling de andere vier ontwerp programma’s eind augustus vast te stellen. Daarna worden ze ter visie gelegd. De komende maanden zullen we niet alleen gebruiken om de herstel–
programma’s te voltooien, maar ook om belanghebbenden en belangstellenden zo veel mogelijk te informeren. We willen van de Veluwe weer een gebied maken waar wonen, (agrarisch) ondernemen, recreëren en natuur goed samengaan. Want we zijn trots op de Veluwe en we willen dat we over 30 jaar nog steeds kunnen genieten van dit prachtige gebied.

Lees hier de factsheet:

https://www.gelderland.nl/themas/natuur/gelderse-natuurgebieden/veluwe