Vergadering 7 november 2022

Vergadering van het Dorpsplatform

Maandag 7 november 20.00 uur, Huis van Renkum - Europalaan 11 Renkum

Koffie klaar 19.45 uur

 

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vaststellen verslag vergadering van 12 september 2022
 4. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken
 5. Voorstel vergaderingen/buurtwandelingen 2023
 6. Rondje werkgroepen
  - Parenco
  - Europaplein
  - Bram Streefand
 7. Terugblik buurtwandeling Bergerhof
 8. Terugblik markt WEGWIJS
 9. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 10. Sluiting.

 

Binnengekomen/verstuurde stukken:

- Zienswijze op het conceptbestemmingsplan “Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022”

 

Bijlagen:

- Conceptverslag vergadering 12 september 2022

- Conceptschema vergaderingen en wandelingen 2023

- Lijst acties wandeling Bergerhof

- Terugblik en toekomst WEGWIJS