Stichting Buitens van Renkum is al enige tijd samen met bewoners en direct betrokkenen bezig met het zoeken naar verbeteringen voor het huidige park Heidestein. Zij willen met gebruikers van het park en omwonenden over het plan praten. In het conceptplan liggen de hoofdlijnen vast, maar er kan nog van gesproken worden over deelgebieden en uitwerkingen. Samen met u willen zij zorgen voor een goed plan met als resultaat dat na de kinderboerderij ook het park mooi opgeknapt wordt!

De presentatie wordt gekoppeld aan een wandeling door het park, dit doen zij samen met ons, het dorpsplatform. Op een aantal plekken van het park wordt nadere toelichting gegeven.
De wandeling is op zaterdag 4 maart en start om 13.30 uur bij de kinderboerderij. U heeft u niet op te geven om mee te wandelen. 

Na de wandeling volgt er een presentatie van het landschapsplan en kunt u uw reactie hierop geven.
Deze informatiebijeenkomst vindt ook plaats op zaterdag 4 maart van 15.00 uur in Buurth, Bart Crumstraat 18. U hoeft u niet tevoren aan te melden om erbij te zijn.