Op 4 maart hebben we met meer dan 40 mensen door het park gewandeld. Op verschillende plekken werd stilgestaan om uit te leggen wat de voorlopige plannen zijn in het park. Mensen die al heel lang in de buurt woonden, vertelden hoe het er vroeger uitzag.  Goed om te horen en er werd ook flink geluisterd. Aansluitend was er een bijeenkomst in Buurth. Daar hebben we nog met elkaar gesproken over de concrete plannen. Veel mensen waren verbaasd dat ze nu pas van de plannen hoorden. Als dorpsplatform hadden we benadrukt dat het huis-aan-huis flyeren het beste werkt om mensen te bereiken. Dat is gedaan en er waren dus juist veel mensen die in de buurt woonden. Alle opmerkingen worden meegenomen en er wordt gekeken of dat past in de plannen. Dan wordt er een definitief plan gemaakt. Zinvolle bijeenkomst en de stemming was ook erg positief.