Het dorpsplatform bestaat uit vrijwilligers. Je hoeft geen lid van het dorpsplatform te worden. Je kan meedoen op een onderwerp, in een werkgroep, of gewoon eens komen kijken bij een buurtwandeling of tijdens een vergadering. Iedereen is van harte welkom.

Het dorpsplatform zet zich in om de leefomgeving van alle inwoners van Renkum en Heelsum zo goed mogelijk te houden. Daartoe houden we buurtwandelingen. Als in jouw buurt gewandeld wordt, ontvang je een brief in de brievenbus. Het is aan een ieder om mee te wandelen, of per email te reageren.

Verder zijn wij alert op bouwplannen van de gemeente, of andere zaken en proberen we zoveel mogelijk participatie te regelen. Op dit moment wordt er gewerkt aan:

 • Participatietraject Bram Streeflandweg: lid van de klankbordgroep
 • Participatietraject voormalig A. Schweitzerschool, lid van de klankbordgroep
 • Deelgenomen aan gesprekken met de gemeente over het ouderenbeleid
 • Deelgenomen aan de stakeholdersbijeenkomst over wonen in Renkum

Afgesloten:

 • Omgevingsdialoog Smurfit Kappa/Parenco
 • Meegewerkt aan de komst van de Beweegtuin op het Europaplein, samen met fysiotherapie de Waag en Renkum voor Elkaar
 • WEGWIJS markt gehouden, over de sociale kaart, samen met Renkum voor Elkaar
 • De buitens van Renkum, op dit moment park Heidestein
 • Meegepraat over inwonersparticipatie en inwonerinitiatieven, resulterend in een advies aan college en gemeenteraad

De geplande vergaderingen van 2023, in het Huis van Renkum, aanvang 20.00 uur

 • Maandag 8 mei 2023
 • Maandag 28 augustus 2023
 • Maandag 13 november 2023

De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom!

Verslagen van afgelopen vergaderingen:
Vastgesteld verslag vergadering 8 mei 2023:23-05-08.vastgesteld verslag
Vastgesteld verslag vergadering van 16 januari 2023: lees het hier
Vastgesteld verslag vergadering van 7 november 2022: lees het hier
Vastgesteld verslag vergadering van 12 september 2022: lees het hier
Vastgesteld verslag vergadering 4 april 2022: lees het hier
Vastgesteld verslag vergadering 21 februari 2022: lees het hier