Activiteiten

Naast het houden van vergaderingen over actuele onderwerpen en lopende zaken organiseert het dorpsplatform Renkum/Heelsum diverse ander activiteiten. Twee van de belangrijkste activiteiten zijn de buurtwandelingen en de activiteiten van diverse werkgroepen. 

Van onze activiteiten in 2017 is een secretarieel jaarverslag gemaakt. Dit is hier te lezen. 

Buurtwandelingen

Als dorpsplatform willen we graag weten wat er in uw omgeving leeft. Daarom zijn de dorpen in een aantal “buurten” verdeeld. Per jaar worden minimaal drie buurtwandelingen en –avonden georganiseerd. Tijdens deze wandeling lopen ook mee de vertegenwoordiger van Renkum voor Elkaar, de gebiedsagent en de wijkmanager van de gemeente. Renkum. Gedurende de wandeling kunt u opmerkingen, suggesties kwijt, die vervolgens in de buurtavond worden besproken.

Ook kunt u op de avond zelf onderwerpen aan de agenda toevoegen. In ieder geval wordt er, als één van de vaste agendapunten, informatie gegeven over de verschillende instanties. Op de website van het dorpsplatform zal de actielijst van de wandeling en de avond zijn te lezen. Op de eerstvolgende platformvergadering worden de punten die tijdens de buurtwandeling en –avond zijn genoemd, besproken. De ervaring leert dat veel van de tijdens de buurtwandeling benoemde verbeterpunten snel door de betrokken instanties uitgevoerd kunnen worden. Wanneer en waar de buurtwandeling is kunt u lezen op de website van het dorpsplatform en in het Gemeente Nieuws in weekblad Hoog en Laag.

Voor een verslag van de afgelopen buurtwandelingen zie onder 'buurtwandelingen'.

Werkgroepen

Vanuit het dorpsplatform zijn enkele werkgroepen ontstaan, bestaande uit leden van het platform en buurtbewoners. Voor de werkgroepen zie onder 'werkgroepen'.

 

Lees verder onder: vergaderingen en voor de bereikte resultaten onder resultaten.

 

 

Agenda

Vergadering:
maandag 
7 november 2022
agenda volgt


Wandeling:
maandag
in 2023, data volgen

 

Adverteerders

Social media

Contact & informatie

Voor contact & informatie kunt u een bericht sturen naar:

 

info@renkumheelsum.nl