3800 euro aan cheques uitgedeeld

20170417 145503Het dorpsplatform heeft op 11 april 3800 euro aan cheques uitgedeeld aan lokale initiatieven. Vanuit de verkoop van de inventaris van de Hucht had het dorpsplatform een behoorlijk bedrag opgehaald. De spullen zijn allemaal voor weinig geld verkocht en worden hergebruikt in onze gemeente voor andere initiatieven en activiteiten. Er is van alle inventaris slechts een klein deel in een container terecht gekomen. Deze verkoop heeft het dorpsplatform geld opgeleverd. Een deel van het geld wordt gebruikt voor komende activiteiten van het platform zelf, maar besloten is om een ruime helft van het totale bedrag te schenken aan activiteiten in onze dorpen. Aan de dorpsplatformleden was gevraagd om activiteiten voor te dragen die hiervoor in aanmerking komen. Er werden 8 activiteiten voorgedragen. De dorpsplatformleden konden stemmen op deze activiteiten. Naar rato van het aantal stemmen zijn vervolgens cheques uitgedeeld.

De cheques waren: 17 04 11.cheques

De voedselbank, een cheque van 1250 euro. Voor alle mensen die gebruik maken van de voedselbank en wonen in Renkum was een pasje beschikbaar van Albert Hein waarop men voor 15 euro zelf kan bepalen wat men hiervoor koopt.

steenfabriekProject oude steenfabriek: het initiatief van het Historisch Genootschap Redichem om de Steenovenruine van de Jufferswaard op te knappen en te bewaren.: 750 euro. Er zijn activiteiten bij deze ruines tijdens de open monumentendagen van 8-10 september.

Taalcafé Renkum: ontmoetingspunt voor asielzoekers en inwoners van Renkum: 500 eurotaalcafe

 

doornroosjeplantsoenVerplaatsing Doornroosje plantsoen: het plantsoen dat met buurtbewoners aangelegd is naast de Hucht moet vanwege de bouwplannen verdwijnen. Het kan op een andere plek daar in de buurt weer aangelegd worden: 300 euro.

Senioren biljartclub De Hucht heeft veel verhuiskosten gemaakt in de verhuizing naar ONO: 300 euro.renkumbiljart

Muziektent Heelsum als bijdrage voor het opknappen ervan: 300 euro.

Buurttuintjes: Het dorpsplatform wil buurten stimuleren om gezamenlijke tuinen aan te leggen en te onderhouden. Dit bedrag is om mensen die dat ook willen doen als start een klenigheid te geven; 300 euro.

Actie "steen voor steen" kerkje op de heuvel een bijdrage voor het onderhoud van het kerkje: 100 euro.

Wij wensen alle winnaars veel succes met hun activiteiten.

 

 

Agenda

Vergadering:
maandag 
27 juni 2022
Agenda


Wandeling:
maandag
 4
 juli 2022
Natuurwandeling
start bij de kinderboerderij Heelsum

Adverteerders

Social media

Contact & informatie

Voor contact & informatie kunt u een bericht sturen naar:

 

info@renkumheelsum.nl