Groot succes verkiezingscafé

verkiezingscafe2Het dorpsplatform had een verkiezingscafé georganiseerd op 7 maart. Er kwamen tegen de 100 mensen op af. Alle politieke partijen waren aanwezig. Elk had een stelling toegewezen gekregen om op te reageren. Hieronder een verslag, op Facebook staat een fotoverslag. 

D66 gaf over burgerparticipatie dat ze bijvoorbeeld een inwonerspanel willen. Zij willen het gemeentehuis 2 dagen sluiten en de ambtenaren de wijken in laten gaan. De VVD vindt dat er meer deskundigheid bij de burgers is dan bij de raad.

GroenLinks vindt dat er al veel aan klimaatbeleid gedaan is maar Nederland loopt achter. Zij willen dat bij elk besluit bekeken wordt wat er aan duurzaamheid gedaan kan worden. CDA vindt dat je realistisch moet blijven. Niet uitgaan van een hard uitgangspunt maar bewustwording zien te krijgen. VVD vindt dat het geen moeten moet zijn.verkiezingscafe5

Partij Renkumse Dorpen kreeg een stelling over recreatie. Zij vinden het jammer dat de subsidie inwonersinitiatieven is afgebouwd. Zij hebben ideeën over een theehuis bij de Rijn en willen dat er meer gedaan wordt bij Grunsfoort, bijvoorbeeld een uitkijktoren of een klim- en speelbos, te realiseren samen met marktpartijen Gemeentebelangen zegt getwijfeld aan de hoeveelheid geld die bestemd was voor de bouw van Doelum. Doelum draait op vrijwilligers. Nu zijn ze blij dat Doelum er is. CDA vindt het jammer dat verenigingen geen subsidie meer krijgen.De Partij van de Arbeid wil dat de middelen die je hebt ook in Renkum ingezet moeten worden om te zorgen dat de armoede minder wordt. Het gebruik van de voedselbank is in Renkum bovengemiddeld groot. Zij zien kansen in experimenten met een basisinkomen. GroenLinks is het hiermee eens. Niemand kiest voor armoede. Vanuit de zaal kwam de opmerking dat er betaalde banen verloren zijn gegaan door te kiezen voor Doelum. In hoeverre is er sprake van verdringing op de arbeidsmarkt als je mensen als vrijwilliger laat werken daar. De reactie van de PvdA is dat mensen werkervaring kunnen opdoen en dat er ook voor Doelum vrijwilligers werkten in het zwembad.

De VVD geeft een reactie op een stelling over cultuur. Zij vinden dat er sprake moet zijn van cultureel bewustzijn, in welke vorm dan ook. Zij zijn geen voorstander van structureel ondersteunen door de gemeente, maar zien wel een taak in het toegankelijk maken en houden. Gemeentebelangen vindt het deels een overheidstaak. De politiek heeft een rol om mensen te verbinden maar niet om bijvoorbeeld ruimtes te organiseren voor een muziekgezelschap. D66 refereert eraan dat we een kunstenaarsgemeente zijn en hierin moeten doorpakken en onze nek voor uitsteken. GroenLinks vindt een museum goed, maar heb vooral ook aandacht voor de levende kunst: de ateliers, op scholen, tekencursussen. PRD zegt dat er al veel geld is gaan zitten in een onderzoek naar de haalbaarheid van een museum. Dan heb je eigenlijk al een keuze gemaakt.

verkiezingscafe1Gemeentebelangen reageert op de stelling over eenzaamheid onder ouderen. Zij pleiten voor het aanbieden van activiteiten waar mensen zin in hebben en zien daarbij een rol voor de dorpsplatforms. de platforms beschouwen zij als de ogen en oren in de wijken. Maar ook de politiek heeft hier een rol in. Buurthuizen zijn soms een succes. In de Hucht waren veel activiteiten. De meeste daarvan zijn verplaatst.

De VVD is het hiermee eens. Een belangrijke keus zou zijn om te streven naar in leeftijd gemêleerde wijken. Dat kan je bereiken door doorstroming te creëren. Voor het CDA is de oudere dierbaar. Ouderen hebben vaak een sociaal netwerk om zich heen gebouwd. Het zou daarom goed zijn als ze in hun eigen woonomgeving kunnen blijven. De PvdA ziet veel in het creeren van plekken waar ze binnen kunnen lopen en professionals kunnen ontmoeten. PRD praat over generatiewonen. GroenLinks wil aandacht voor leefbaarheid in de wijken, met ontmoetingsplekken.

Het CDA vindt veiligheid in de wijken een dilemma. We zijn een groene gemeente maar hoe staat het met de sociale veiligheid. Er zijn ook s avonds activiteiten. Je zal met inwoners in gesprek moeten gaan om te kijken wat er nodig is om mensen zich veilig te laten voelen. Denk bijvoorbeeld aan het snoeien van groen, verlichting op achterpaden, een buurtbus na vijven. De PvdA zegt dat dit betekent dat je moet investeren in het handhaven op de veiligheid. Zorg dat mensen elkaar weten te vinden.

Gemeentebelangen zegt dat veiligheid voor iedereen belangrijk is. Whatsapp buurten helpen elkaar. Richt buurten in als 30km-gebied. D66 zegt dat de veiligheid toeneemt en ook het gevoel van veiligheid. De buurtbus is voor iedereen, niet alleen voor ouderen. Brengflex kan een oplossing zijn voor vervoer in onze dorpen.

verkiezingscafe3Na deze bespreking konden de aanwezigen aangeven wie volgens hen het beste was deze avond. Dat kon door post-its te plakken op de poster van die partij. Helpt het om een keus te maken voor het stemmen? Geen idee, maar de standpunten werden wel helder.

Agenda

Vergadering:
maandag
16 september 

agenda volgt

 

Wandeling:
17 juni 2019
Airbornebuurt

 

Adverteerders

Social media

Contact & informatie

Voor contact & informatie kunt u een bericht sturen naar:

 

info@renkumheelsum.nl