Platform

Als dorpsplatform willen we graag weten wat er in uw omgeving leeft. Daarom zijn de dorpen in een  aantal “buurten” verdeeld. Per jaar worden  minimaal drie  buurtwandelingen en –avonden georganiseerd.  zie verder onder buurtwandelingen.

Er worden ook vergaderingen georganiseerd waarop, als één van de vaste agendapunten, informatie gegeven wordt over de verschillende instanties. Op de eerstvolgende platformvergadering worden de punten die tijdens de buurtwandeling en –avond zijn genoemd, besproken.  zie verder vergaderingen    

Vanuit het dorpsplatform zijn diverse werkgroepen gestart. Het platform heeft deze werkgroepen (in ieder geval aan het begin) ondersteund. Meer over de werkgroepen weten? zie onder werkgroepen.    

 

Meer weten over de leden en partners van het dorpsplatform? Klik hier.

Meer weten over de wijkindeling? Klik hier.

Meer weten over de werkgroepen? klik hier.

 

Agenda

Vergadering:
maandag 
7 november 2022
agenda volgt


Wandeling:
maandag
in 2023, data volgen

 

Adverteerders

Social media

Contact & informatie

Voor contact & informatie kunt u een bericht sturen naar:

 

info@renkumheelsum.nl