Werkgroepen

  Muziektent Heelsum     muziektent    

 

Op initiatief van het Dorpsplatform Renkum is eerder een werkgroep geformeerd, waarin betrokken inwoners, de Heelsumse Harmonie en Vrienden van de Muziektent verenigd zijn en de muziekavond op 27 juni jl. en de petitie tot behoud van de muziektent. Kern van de plannen van de werkgroep is dat het eigendom van de muziektent formeel bij de gemeente blijft, maar dat een stichting de exploitatie en het onderhoud voor haar rekening zal nemen. Meer dan 400 mensen waren dezelfde mening toegedaan en hebben hun steun betuigd aan dit initiatief.

De eerste stap in de goede richting is gezet en er is zeer goede hoop dat het voortbestaan van de muziektent in goede samenwerking van alle betrokkenen met de gemeente gerealiseerd zal worden. Met elkaar op weg voor bevordering van de leefbaarheid in onze dorpen en een nog aantrekkelijker gemeente. 

Lees meer over de werkgroep Muziektent op de website www.muziektentheelsum.nl.

Agenda

Vergadering:
maandag 
12 september 2022
Agenda volgt


Wandeling:
maandag
 5 september
 2022
Wandeling Bergerhof
lees wandeling

Adverteerders

Social media

Contact & informatie

Voor contact & informatie kunt u een bericht sturen naar:

 

info@renkumheelsum.nl

Ook adverteren op deze website? Vraag naar de mogelijkheden via info@renkumheelsum.nl