conceptverslag vergadering 31 maart 2015

1. Opening:
Nico van den Ham (voorzitter) opent om 19.30 de vergadering.

2. Vaststellen van de agenda:
vastgesteld.

3. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen stukken:

 • Definitieve overeenkomst gemeente Renkum t.b.v. werkgroep Europaplein:
 • Gelders Erfgoed, een wagen vol verhalen (via mail naar DP leden)
 • Uitnodiging jubileum De Hucht op 27 mei

      Verzonden stukken:

 • Getekende overeenkomst gemeente Renkum t.b.v. werkgroep Europaplein
 • Uitnodiging bijeenkomst muziektent Heelsum op 11 maart voor omwonenden en belanghebbenden.
 • Aanvraag subsidie t.b.v Europaplein bij Waterschap Vallei & Veluwe
 • Aanvraag subsidie t.b.v. Europaplein bij Rabobank Stimuleringsfonds
  Er is geld gekomen van Vivare voor het plein, 750 euro.
  Vraag:wat komt naast de bibliotheek? SiZa ontmoetingscentrum. Dit is particulier initiatief.

4. Vaststellen verslag en actielijst platformvergadering van 3 februari 2015
Wethouder Hermine v.d. Berg komt waarschijnlijk volgende vergadering.
Wethouder Wendy Ruwhof had een duidelijk, open verhaal over de vernieuwing van de riolering.
Werkgroep Europaplein had een helder verhaal.
- Groene Helling: staat foutje in: naast de dokterspost. Tekst ‘langs Don Boscoschool’ weghalen.
- 11: 10 euro als minimumbedrag voor een donateur moet 5 euro zijn.
- boven punt 12: nieuwsbrief; de letter ‘s’ invoegen.
- stuk vrije loopgebied; volgende keer op de agenda.
- 3b4: de avondvierdaagse is een jaar uitgesteld.
Het verslag is, met inachtneming van deze wijzigingen vastgesteld, met dank aan René.
De actielijst wordt doorgenomen.

5. Actie NL-doet

Als platform hebben we geen aandacht aan deze actie besteed. Groene Helling en Doornroosje waren als groep bij elkaar en hebben werkzaamheden uitgevoerd. Doornroosje: er is gemozaiekt. De ondergrond voor de mozaiekster is verstevigd zodat hij niet gauw meer kapot kan.

Bergerhof: hier heeft een groep bewoners schoongemaakt. Ze kregen materiaal van de gemeente. De gemeente stimuleert dergelijke werkzaamheden; de vereniging krijgt er dan geld voor. Er waren een man of tien. Gaan we volgend jaar dit als platform anders oppakken? Komt op de agenda van 19 november.

6. Jubileum De Hucht

De Hucht bestaat 35 jaar. De laatste week van mei is jubileumweek. Op woensdag 27 mei is er een receptie en worden activiteiten gepresenteerd. Het zou leuk zijn als wij als platform meedoen. Er is een infomarkt is vanaf 14.00 uur, receptie vanaf 16.00 uur. Er is ook fotopresentatie van historisch genootschap. Wie gaan hiernaartoe? In ieder geval Clazien 27 mei. Nico gaat 4 juni naar de dag van de Renkumse inwoner.

7. Werkgroep Europaplein
Het plein begint er goed uit te zien. Er wordt hard aan gewerkt. De parkeerplaatsen zijn zichtbaar. De weg is iets smaller geworden. 24 april moet het klaar zijn.

7a. Muziektent: er zijngesprekken geweest met bewoners en gebruikers. Nico was technisch voorzitter van de gesprekken. Men zei dat stukken grond al verkocht waren en daar wist Nico niets van. Erik Heinrich had zelfde verhaal. Eén stuk achter de muziektent is verkocht. Daar kwam wat kritiek op. Er moet uit deze groep mensen komen die uitzoekt wat de mogelijkheden zijn. Dat kan gefaciliteerd worden door het platform. De muziektent blijft eigendom van de gemeente, maar het beheer en onderhoud gaat naar deze groep omwonenden. Het is nu afwachten wat er uit komt, maar er lijkt draagvlak te zijn voor behoud van de muziektent.

 

8. Werkgroep Groene Helling
Na een gesprek met de gemeente is het masterplan aangepast, want er wordt misschien eerder gebouwd op het gebied. De hagen zijn in de wacht gezet. Andere delen zijn wel uitgevoerd: de fruitbomen en de groentetuintjes. Eén boom is gerepareerd nadat hij vernield was.

8a. Groenstructuurplan.

Na het bezoek aan de gemeente heeft de werkgroep 3b4 gemeld dat er een harde afspraak was dat het niet meer een bouwgrond zou zijn. In het structuurplan staat dat de zichtlijnen gehandhaafd moeten blijven. 26 mei is er om 13.30 uur een bijeenkomst over dit plan. Annemieke en Daaf gaan daarheen. Er komt een plan per dorp. Met de net gerealiseerde tuintjes kan je de zichtlijnen versterken. Nu lijken er ook bouwplannen te zijn. Besloten wordt om de politieke partijen te informeren per brief met de uitnodiging dat we het willen toelichten. René maakt brief aan griffie.
Overal zijn plaatsen voor communitygardens. De gemeente zou daar een visie over moeten formuleren, maar het is beter om mee te doen. Bestemming van snippergroen wordt ook genoemd in het stuk.

 

9. Nieuwe website
Henk van Loenen is er druk mee bezig. Wat betreft de vorige provider: de factuur wordt gecorrigeerd en het geld komt terug. Gaan we door met Facebook en twitter? Er komen steeds nieuwe volgers. Besloten wordt om ermee door te gaan maar wel de communicatiemiddelen op elkaar af te stemmen. De website blijft basis.

 

10. Werving donateurs

Iedereen krijgt een envelop met twee formulieren, met het verzoek om ze te verspreiden. Op de nieuwe website en facebook komt dit ook te staan. Aan de onderkant van de site komen banners met advertenties. Er wordt nog over nagedacht welke bedrijven dit zouden willen. De gemeentelijke subsidie is inmiddels binnen. Volgende keer de begroting op de agenda.

11. Buurtwandeling 21 april: er wordt een brief gemaakt voor de omwonenden. Sjanet en Clazien maken de wandeling, Sjanet maakt de brief.

 

12. Rondvraag en w.v.t.t.k.

 • Heelsumse Beek; zijn ze druk mee aan het werk. We gaan contact leggen met ze.
 • Standpunt innemen over de fietspont? Geen stop meer in Renkum? We wachten eerst de reactie van de winkeliersvereniging af.
 • Ommuurde tuin: de muur is in verval. Er zijn concrete plannen voor. De muur is eigendom van Zinzia. Er is iets geld vanuit Renkum en Wageningen gekomen. Ze zoeken vrijwilligers om vanaf eind april bezig te gaan. Het gaat om het afbreken, afbikken, en opstapelen van de stenen.
 • Nieuwe weg: er wordt nog gewerkt aan de plannen. Er komt een bewonersavond. Er zijn veel zieke bomen. De uitslag van de enquête is nog niet bekend. Er is een bureau in de arm genomen.
 • Hermine v.d. Berg: ze komt speciaal voor Wij helpen.
 • Sandre kan volgende keer niet aanwezig zijn.
 • Uitnodigingen sturen we voortaan naar alle gemeenteraadsfracties want de griffie stuurt de brieven niet door.
 • Volkstuinen: gaat goed. Worden nog uitgedeeld. Er is nog geen contract met de gemeente. Sfeer is erg goed. Men voelt zich betrokken.
 • 13.Sluiting

      Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering.                     

Agenda

Vergadering:
maandag 
12 september 2022
Agenda volgt


Wandeling:
maandag
 5 september
 2022
Wandeling Bergerhof
lees wandeling

Adverteerders

Social media

Contact & informatie

Voor contact & informatie kunt u een bericht sturen naar:

 

info@renkumheelsum.nl

Ook adverteren op deze website? Vraag naar de mogelijkheden via info@renkumheelsum.nl